Khung giá đất tỉnh Khánh Hòa

Khung giá đất tỉnh Khánh Hòa
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Huyện Khánh Vĩnh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Huyện Khánh Vĩnh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Huyện Khánh Vĩnh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Huyện Khánh Sơn Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Huyện Khánh Sơn Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Huyện Khánh Sơn Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Huyện Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Thị Xã Ninh Hòa Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Thị Xã Ninh Hòa Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Thị Xã Ninh Hòa Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Huyện Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Huyện Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Huyện Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Thành Phố Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Thành Phố Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Thành Phố Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá đất Thành Phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 Bảng giá đất Thành Phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015Bảng giá đất Thành Phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa Năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND Quyết định số 30/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 30/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ... >> Download
Tỉnh Khánh Hòa - Khung giá đất năm 2013Bảng giá chi tiết các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 12 năm 2012 >> Download
Tỉnh Khánh Hòa - Khung giá đất năm 2013Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 04 tháng 12 năm 2012 quy định về nguyên tắc xác định các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013 >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2012Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ... >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa năm 2012Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ... >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa năm 2012Bảng giá đất phi nông nghiệp ven trục giao thông chính thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ... >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow