Khung giá đất tỉnh KonTum

Khung giá đất tỉnh KonTum
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh KonTum và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn tỉnh KonTum ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Kon Tum 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Kon Tum 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất định kỳ 05 Năm (2015 - 2019) trên địa bàn Kon Tum Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum... >> Download
Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND Quyết định số 72/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Kon Tum Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND... >> Download
Khung giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị Tỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất ở tại đô thị và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Khung giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thônTỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất ở tại nông thôn và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Khung giá đất rừng sản xuất Tỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất rừng sản xuất tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Khung giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất nuôi trồng thủy sản tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Khung giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất trồng cây lâu năm tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Khung giá đất trồng cây hàng năm còn lại Tỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất trồng cây hàng năm còn lại tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Khung giá đất trồng lúa nước Tỉnh Kon Tum - năm 2013Khung giá đất trồng lúa nước tỉnh Kon Tum năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. >> Download
Tỉnh Kon Tum - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013 >> Download
Khung giá đất trồng lúa nước Tỉnh Kon Tum năm 2012Khung giá đất trồng lúa nước Tỉnh Kon Tum năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 40/2011/QB-UBND Tỉnh Kon Tum... >> Download
Khung giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Kon Tum năm 2012Khung giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Kon Tum năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 40/2011/QB-UBND Tỉnh Kon Tum... >> Download
Khung giá đất trồng cây hàng năm còn lại Tỉnh Kon Tum năm 2012Khung giá đất trồng cây hàng năm còn lại Tỉnh Kon Tum năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 40/2011/QB-UBND Tỉnh Kon Tum... >> Download
Khung giá đất rừng sản xuất Tỉnh Kon Tum năm 2012Khung giá đất rừng sản xuất Tỉnh Kon Tum năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định Số: 40/2011/QB-UBND Tỉnh Kon Tum... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow