Khung giá đất tỉnh Lâm Đồng

Khung giá đất tỉnh Lâm Đồng
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Lâm Đồng chu kỳ 05 năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Lâm Đồng chu kỳ 05 năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Lâm Đồng chu kỳ 05 năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND Quyết định số 69/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 69/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng áp dụng cho chu kỳ 5 năm (2015 - 2019)... >> Download
Bảng giá đất Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014Bảng giá đất Huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Đạ Huoai Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014Bảng giá đất Huyện Đạ Huoai Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014Bảng giá đất Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014Bảng giá đất Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014Bảng giá đất Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Đam Rông Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014Bảng giá đất Huyện Đam Rông Tỉnh Lâm Đồng Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND... >> Download
Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Thành phố Đà Lạt năm 2013 theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng >> Download
Huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Đạ Tẻh năm 2013 theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Đạ Tẻh Lâm tỉnh Lâm Đồng >> Download
Huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Đạ Huoai năm 2013 theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Đạ Huoai Lâm tỉnh Lâm Đồng >> Download
Huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Bảo Lâm năm 2013 theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng >> Download
Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Đức Trọng năm 2013 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng >> Download
Huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Đơn Dương năm 2013 theo Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng >> Download
Huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất Huyện Di Linh năm 2013 theo Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định giá các loại đất trên địa bàn Huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow