Khung giá đất tỉnh Ninh Thuận

Khung giá đất tỉnh Ninh Thuận
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh ThuậnBảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận... >> Download
Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND Quyết định số 106/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 106/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND... >> Download
Đất tại 2 cảng cá Khánh Hội và Cà Ná tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Giá đất tại 2 cảng cá Khánh Hội và Cà Ná theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất tại Cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Giá đất tại 2 cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất ở ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất ở tại thành phố, thị trấn tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở trong đô thị thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và giá đất ở tại các thị trấn theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất ở tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở tại hai bên đường phố thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất ở tại nông thôn tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Đất ở tại nông thôn theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất ở tại các khu quy hoạch dân cư tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Dất ở tại các khu quy hoạch dân cư theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Giá đất cho những thửa đất ở thuộc trường hợp đặc biệt tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Xác định giá đất cho những thửa đất ở thuộc các trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Bảng phân loại vị trí đất tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng phân loại vị trí đất để xác định giá đất ở tại nông thôn, ven đô thị, thị trấn theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất ở đường phố hẻm tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Giá đất ở đường phố hẻm theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Phân loại xã để xác định giá đất nông nghiệp,đất lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Bảng phân loại xã đồng bằng, trung du, miền núi (tính đến thôn) để xác định giá đất nông nghiệp, giá đất lâm nghiệp theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Đất nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất nông nghiệp theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013 >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow