Khung giá đất tỉnh Phú Yên

Khung giá đất tỉnh Phú Yên
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Phú Yên ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Phú Yên 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Phú Yên 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Phú Yên 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất làm muối Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất làm muối Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất rừng Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất rừng Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng lúa nước Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất trồng lúa nước Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014 >> Download
Đất ở tại đô thị Tỉnh Phú Yên - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở tại đô thị theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 >> Download
Đất các đảo Tỉnh Phú Yên - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất các đảo theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 >> Download
Đất làm muối Tỉnh Phú Yên - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất làm muối theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 >> Download
Đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Phú Yên - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow