Khung giá đất tỉnh Quảng Bình

Khung giá đất tỉnh Quảng Bình
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình ...
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất Tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá đất Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND Quyết định số 36/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND... >> Download
Thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Thành phố Đồng Hới theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Huyện Lệ Thủy theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Huyện Quảng Ninh theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Huyện Bố Trạch theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Huyện Tuyên Hóa theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Huyện Quảng Trạch theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Huyện Minh Hóa Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất Huyện Minh Hóa theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Giá đất đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Giá đất đối với các loại đất không quy định bảng giá cụ thể Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Giá đất đối với các loại đất không quy định bảng giá cụ thể theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Đất ở ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, khu thương mại Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Đất ở ven đô thị, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, khu thương mại theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Đất ở tại đô thị Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Đất ở tại đô thị theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Đất ở tại nông thôn Tỉnh Quảng Bình - Khung giá đất năm 2013Đất ở tại nông thôn theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về khung giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow