Khung giá đất tỉnh Quảng Ngãi

Khung giá đất tỉnh Quảng Ngãi
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi ...
 
(password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND Quyết định số 67/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 67/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019)... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2014Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất Tỉnh Quảng Ngãi năm 2014... >> Download
Bảng giá đất ở thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất ở thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow