Khung giá đất tỉnh Quảng Trị

Khung giá đất tỉnh Quảng Trị
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Quảng Trị 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Quảng Trị 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Trị Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng TrịQuyết định số 51/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị năm 2014  ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND... >> Download
Tỉnh Quảng Trị - Khung giá đất năm 2013Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị >> Download
Tỉnh Quảng Trị - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị >> Download
Quyết định giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012
Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012
>> Download
Quy định về phân loại xã theo vùng, khu vực; phân hạng đất, loại đất năm 2012
Quy định về phân loại xã theo vùng, khu vực; phân hạng đất, loại đất năm 2012 kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ban hành giá các loại đất...
>> Download
Phân loại đường phố thị xã Quảng Trị năm 2012
Phân loại đường phố thị xã Quảng Trị năm 2012 kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
>> Download
Phân loại đường phố thành phố Đông Hà năm 2012
Phân loại đường phố thành phố Đông Hà năm 2012 kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
>> Download
Phân loại đường phố các thị trấn năm 2012
Phân loại đường phố các thị trấn năm 2012 kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
>> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow