Khung giá đất tỉnh Thanh Hóa

Khung giá đất tỉnh Thanh Hóa
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
Bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 Trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 4545/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBNĐ... >> Download
Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBNĐ Quy định giá đất Tỉnh Thanh Hóa Năm 2014Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBNĐ Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa Năm 2014 >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND 13/12/2012. >> Download
Quyết định về việc ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013 ngày 13/12/2012. >> Download
Khung giá đất huyên Đạ Huoai năm 2012Mẫu khung giá đất huyện Da Huoan năm 2012 ban hành kèm quyết định số 76/2011/QĐ-UBND của tỉnh Lâm Đồng năm 2011 ... >> Download
Quyết định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất thị xã Sầm Sơn năm 2012
Bảng giá đất thị xã Sầm Sơn năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất thị xã Bỉm Sơn năm 2012
Bảng giá đất thị xã Bỉm Sơn năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa năm 2012
Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng đề xuất giá nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định năm 2012
Bảng đề xuất giá nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa...
>> Download
Bảng giá đất huyện Vĩnh Lộc năm 2012
Bảng giá đất huyện Vĩnh Lộc năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất huyện Triệu Sơn năm 2012
Bảng giá đất huyện Triệu Sơn năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Giá đất huyện Tĩnh Gia năm 2012
Giá đất huyện Tĩnh Gia năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Giá đất huyện Thường Xuân năm 2012
Giá đất huyện Thường Xuân năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow