Khung giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Khung giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 05 Năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 75 /2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. >> Download
Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND Quyết định số 75/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 75/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019)... >> Download
Bảng giá đất ở Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn A Lưới Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn A Lưới Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Thuận An Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Thuận An Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Sịa Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Sịa Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Phú Đa Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Phú Đa Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Phong Điền Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Phong Điền Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Lăng Cô Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Lăng Cô Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Trấn Khe Tre Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Trấn Khe Tre Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn các Huyện và Thị Xã Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở tại nông thôn các Huyện và Thị Xã Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014Bảng giá đất ở Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 58/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 58/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow