Đo đạc địa chính, mốc giới và xác minh quy hoạch

Đo đạc địa chính, mốc giới và xác minh quy hoạch

Đo đạc địa chính là cơ sở để giao đất, đăng ký đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khu vực đô thị nói riêng ...
 
(password to modify: hslaw.vn)
Mẫu tờ trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mẫu tờ trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500Mẫu tờ trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 >> Download
Quy trình cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựngMẫu quy trình cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng ... >> Download
Bản tổng hợp khối lượng giá trị quyết toán công trìnhMẫu bản tổng hợp khối lượng giá trị quyết toán công trình ... >> Download
Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình thiết kế kỹ thuật dự toánMẫu báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình thiết kế kỹ thuật dự toán ... >> Download
Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩmMẫu báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, sản phẩm ... >> Download
Quy trình cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồMẫu quy trình cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ ... >> Download
Biểu mẫu cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồBiểu mẫu cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ ... >> Download
Đề nghị quyết toán công trìnhMẫu đơn đề nghị quyết toán công trình ... >> Download
Đơn xin kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồMẫu đơn xin kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ ... >> Download
 

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow