Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Tỉnh, Thành phố

Thủ tục hành chính về đất đai - cấp Tỉnh, Thành phố
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đất cho Tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, giao đất, cho thuê đất đối với những đối tượng là ...

(password to modify: hslaw.vn
Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đấtMẫu đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất ... >> Download
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtMẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ... >> Download
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Mẫu 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT....
 
>> Download
Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMẫu đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ... >> Download
Hợp đồng cung cấp thông tin đất đaiMẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai ... >> Download
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tinMẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin  .... >> Download
Bản tự kê khai của nhà đầu tư về diện tích đất, tình trạng sử dụng đất đã được nhà nước giao, cho thuêMẫu bản tự kê khai của nhà đầu tư về diện tích đất, tình trạng sử dụng đất đã được nhà nước giao, cho thuê ... >> Download
Quy trình giải quyết tố cáoMẫu quy trình giải quyết tố cáo ... >> Download
Quy trình giải quyết khiếu nại lần haiMẫu quy trình giải quyết khiếu nại lần hai ... >> Download
Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầuMẫu quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu ... >> Download
Biểu mẫu đơn tố cáo và giấy ủy quyền khiếu nạiBiểu mẫu đơn tố cáo và giấy ủy quyền khiếu nại ... >> Download
Đơn đề nghị đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtMẫu đơn đề nghị đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ... >> Download
Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đấtMẫu đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất ... >> Download
Đơn xin trích lục, sao lục hồ sơ địa chínhMẫu đơn xin trích lục, sao lục hồ sơ địa chính ... >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow