Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính
Với hệ thống các văn bản luôn được cập nhập nhanh và đầy đủ về pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, HSLAWS  mong muốn là người bạn thân thuộc của cá nhân, tổ chức trong hoạt động xã hội, giao lưu kinh tế ...
 
Password: hslaw.vn
Quyết định 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 Quyết định 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018Quyết định 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. >> Download
Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 của Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. >> Download
Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. >> Download
Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. >> Download
Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018 Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận; gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân. >> Download
Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. >> Download
Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. >> Download
Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. >> Download
Thông tư 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017 Thông tư 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017Thông tư 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017 của Bộ Công an quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm. >> Download
Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. >> Download
Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. >> Download
Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. >> Download
Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. >> Download
Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. >> Download
Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow