Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư
Kinh tế phát triển, các quan hê giao lưu kinh tế cũng đa dạng và phong phú hơn, HSLAWS hỗ trợ khách hàng luôn luôn cập nhập những văn bản pháp luật kinh tế mới nhất ...
 
Password: hslaw.vn 
Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. >> Download
Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. >> Download
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân. >> Download
Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. >> Download
Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. >> Download
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. >> Download
Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. >> Download
Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. >> Download
Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. >> Download
Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương. >> Download
Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. >> Download
Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow