Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư
Kinh tế phát triển, các quan hê giao lưu kinh tế cũng đa dạng và phong phú hơn, HSLAWS hỗ trợ khách hàng luôn luôn cập nhập những văn bản pháp luật kinh tế mới nhất ...
 
Password: hslaw.vn 
Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. >> Download
Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. >> Download
Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. >> Download
Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương. >> Download
Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017Thông tư 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. >> Download
Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. >> Download
Thông tư 20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 Thông tư 20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017Thông tư 20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính. >> Download
Nghị quyết 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 Nghị quyết 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017Nghị quyết 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. >> Download
Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017 của Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng. >> Download
Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. >> Download
Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. >> Download
Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. >> Download
Quyết định 3724/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2017 Quyết định 3724/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2017Quyết định 3724/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow