Văn bản pháp luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản pháp luật Sở hữu trí tuệ
Nhằm hỗ trợ khách hàng có những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, HSLAWS cung cấp hệ thống văn bản pháp luật Sở hữu trí tuệ mói nhất, đầy đủ nhất ...
 
Password: hslaw.vn
Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. >> Download
Nghị định 28/2017/NĐ-CP Nghị định 28/2017/NĐ-CPNghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo >> Download
Quyết định 06/2017/QĐ-TTg Quyết định 06/2017/QĐ-TTgQuyết định 06/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ >> Download
Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. >> Download
Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDLNgày 02/7/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan >> Download
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCNThông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. >> Download
Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ngày 13/12/2012 hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. >> Download
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tụê về sở hữu công nghiệp. >> Download
Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013Nghị định 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. >> Download
Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lụât Sở hữu trí tụê về sở hữu công nghiệp. >> Download
Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. >> Download
Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 17/10/2006 về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. >> Download
Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDLThông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông. >> Download
Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/9/2011 Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/9/2011Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. >> Download
Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2013Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. >> Download
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Mobile: 098 367 6668; Phone: 043 724 6666; Fax: 043 538 0666; Email:   hslaw@hslaw.vn
Follow